Kunstdummie

Volg de ontdekking van de wereld in de kunst van Jan van Eyck

Het derde en laatste deel van het drieluik over de Vlaamse Schone Kunsten is nu te zien in Rijksmuseum Twenthe. In de kunstwerken zie je de omslag van hoe de diepreligieuze middeleeuwers naar de wereld keken. 

l8ucusKMkLHCxJuF

Oog in oog met de heiligen

Geen vijftiende-eeuwer twijfdelde eraan dat God de mens had geschapen en hem het aardse paradijs schonk. Dat wist elk kind! Het was de kern van het bestaan van de mensen die toen leefden. De schilderkunst droeg daar een enorme steen aan bij: de schilderijen herinnerden de gelovigen voortdurend aan de Bijbelse verhalen. En voor de gewone mens werd de drempel om te bidden lager: ze stonden zowat oog in oog met de heiligen en konden zich makkelijk voorstellen in het gezelschap van de Maagd of Christus. Daardoor kwam God dichterbij, maar ook de kloof tussen hemel en aarde werd kleiner. De schilderkunst werd in deze tijd steeds gedetailleerder.

Genadeloos analytisch

De werken van de Vlaamse Jan van Eyck kun je zien als de hoogtepunten van deze 'ars nova' (nieuwe kunst). Hij had een genadeloos analytische blik. Vanuit een oprecht religieus gevoel werd de wereld verkend, maar in die wereld blijkt God nergens te zien. Bij de tentoonstelling, die tot en met 4 januari 2015 te zien is, verschijnt ook een boek waarin acht kunsthistorici, filosofen en letterkundigen hun licht laten schijnen op de ontwikkelingen in de kunst van de vijftiende en zestiende eeuw. Hier, in die sprookjesachtige middeleeuwen, ligt nameiljk de wortel van de maatschappij zoals we die vandaag nog steeds kennen.

Meer informatie over de tentoonstelling.