Kunstdummie

Spreken met beeld

Les 1: de verborgen boodschap

Zoek altijd een boodschap in het kunstwerk, vertelt kunstenares Floor in 't Veld ons. "Als dat wat ze te zeggen hebben gemakkelijk met woorden te vangen zou zijn, dan zouden ze geen beelden, schilderijen of andere kunstobjecten maken maar boeken schrijven."

Door Floor in 't Veld

"Het is altijd lastig iets te zeggen over kunst, omdat het juist niet woorden zijn die beeldkunstenaars gebruiken. Woorden zijn symbolen die verwijzen naar betekenissen die wij gezamenlijk hebben afgesproken. Zodra we spreken in beelden, is dat echter een ander verhaal. Dit kan er toe leiden dat de boodschap van een kunstwerk vele malen duidelijker is dan een uitleg in woorden en dat het zo mensen uit alle windstreken bereikt. 'A picture is worth a thousand words', luidt een bekende spreuk. Zo kan een kunstwerk iets uiten wat onmogelijk in woorden uit te leggen is. Dat maakt de beleving van kunst persoonlijk. Het kan het hele spectrum van emoties aanspreken of volkomen langs je heen gaan. Maar het kan ook zijn, dat de betekenis volkomen onbegrijpbaar geworden is door juist geen woorden te gebruiken."

Creatief proces
"Daarom is het interessant om de kunstenaar te vragen naar zijn creatieve proces. Verdieping in dat proces kan een ander licht werpen op het werk. Het is moeilijk om dingen te waarderen die wij niet begrijpen en daarom vraag ik nieuwsgierig naar het artistieke scheppingsproces. Iets wat ogenschijnlijk zo zinloos kan lijken en misschien wel gaat over een van de belangrijkste dingen die ons mensen zo eigen is en ons zo menselijk maakt."